اطلاع رسانی سرگرم کننده ی جهانی به منزله ایدئولوژی

نویسنده

استاد ارتباطات بین الملل روزنامه نگاری و ارتباط جمعی رسانه، هنر و طراحی وست مینیستر

چکیده

این مقاله به موضوع جالب سرگرمی و اطلاع رسانی به مثابه فرآیند همزمان تولید و انتقال ایدئولوژی در سطح جهان می پردازد. لازم به توضیح است که تلویزیون و به‌ویژه اخبار آن، به‌دلیل استفاده از تصاویر می‌تواند به‌راحتی از مرزهای زبانی و ملی عبور کند و دیدگاه‌های مردم درباره جهان را شکل دهد و به یک معنا به ایجاد ایدئولوژی قالبی کمک کند. موضوع این مقاله در چنین قالب نظری و تجربی که مبتنی است بر گسترش صنعت اطلاع-سرگرمی در نهادهای خبری رسانه ای جهان بهتر روشن می شود. توضیح آنکه، در دهه 1990 سبک جدیدی از اطلاع رسانه ای به نام اطلاع رسانی سرگرم کننده در شبکه های اخبار ظهور کرد که آثارش همچنان رو به گسترش و افزایش است. آغازگر این سبک خبری، آمریکا و شبکه های خبری آمریکایی بودند. گسترش اطلاع رسانی سرگرم کننده، از سوی دیگر، موجب جهانی شدن ایدئولوژی نئولیبرال شده است. این مقاله ظهور پدیده اطلاع رسانی سرگرم کننده در اخبار را مطالعه می‌کند و دلایل پیدایش آن را مورد مداقه قرار می‌دهد و در پایان نشان می دهد که این فرآیند جهانی شدن اگرچه با رکود اقتصادی جهانی کند شده اما همچنان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Infotainment as Ideology

نویسنده [English]

  • Daya Kishan Thussu
چکیده [English]

This paper will examine the interesting subject of infotainment as a process that is used by global media network in order to produce and transfer ideology of neoliberalism across the globe. It must be further explained here that; since television and its news broadcasting formats use images while broadcasting, their message can go beyond the limits posed by languages and national borders of other cultures and thereby create and bring upon other nations with the new worldviews on globalization and neoliberal life styles. This new format of broadcasting news in the form of infotainment appeared for the first time in the 1990s. United States media were the forefront of this type of news style. Expansion and development of infotainment has caused an unprecedented globalization of ideology of neo-liberalism. This paper will analyze the emergence of the phenomenon of infotainment in news and will indicate what factors contributed to its ever-developing existence. The paper will also examine the relationship between global recession that began in 2008 and its backlash on the development process of ideology of neoliberalism that was assumed to contribute to further globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • infotainment
  • Ideology of neo-liberalism
  • Democratization
  • soft news