برجسته‏ سازی اخبار انرژی هسته ای ایران در بخش فارسی سایت‏های بی بی سی و صدای آمریکا طی سال های 1385-1383

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد ارتباطات (مدیریت رسانه)

2 استادیار گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما دانشگاه صدا و سیما

چکیده

برنامه­های هسته­ای جمهوری اسلامی ‏ایران یکی از مهم‏ترین مباحث و مسایل در داخل ایران و در سطح بین‏المللی است. از زمان مطرح شدن این برنامه­ها، کشورهای غربی و در راس آنها، ایالات متحده آمریکا واکنش‏های مکرر و تندی را علیه ‏این فعالیت‏ها ابراز کردند؛ این کشورها ادعا می‏کنند که ‏ایران در پس این فعالیت­ها احتمالاً قصد دسترسی به تسلیحات اتمی ‏را دارد؛ ولی جمهوری اسلامی ‏ایران بر این اعتقاد است که تمامی ‏فعالیت­های هسته­ایش، صلح‏آمیز و در چارچوب تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی ‏است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به ‏ارزیابی چگونگی برجسته‌سازی اخبار انرژی هسته­ای ایران در بخش فارسی سایت‏های صدای ­آمریکا و بی­بی­سی می‏پردازد. همچنین در این مقاله تفاوت دیدگاه رسانه‏های مذکور در خصوص فعالیت‏های اتمی ‏ایران، با در نظر گرفتن مفهوم دروازه‌بانی و نظریه برجسته‌سازی، طی سه سال (1385-1383) مورد تحلیل قرار می‏گیرد. به‏ طور کلی یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که نگرش این دو رسانه مهم بین‏المللی نسبت به برنامه‏های اتمی ‏ایران، همواره چالشی است و بار ارزشی منفی در اخبار آنها برجستگی بیشتری دارد. درباره غنی سازی اورانیوم، کشورهای غربی ـ با توجه به تصورات مشکوک از فعالیت‏های هسته‏ای ایران ـ بر تعلیق غنی سازی اورانیوم اصرار دارند و این اقدام را یک راهحل اساسی برای پایان بخشیدن به مناقشه ‏اتمی ‏ایران اعلام می‏کنند. همچنین کشورهای مذکور به ‏جای این که ‏از دید حقوقی به پرونده ‏اتمی ‏ایران توجه کنند و حل آن را در چارچوب تعهدات آژانس بین‏المللی انرژی اتمی‏ مدنظر قرار دهند، این پرونده را کاملاً سیاسی تشخیص داده و معتقدند که شورای امنیت ملل متحد باید نقش فعالی را در حل این مسئله ‏ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agenda Setting And Irans Nuclear News In BBC & VOA Persian Websites During 2004-2006

نویسندگان [English]

  • Behnam Rezagholi-zadeh 1
  • Abdullah Guivian 2
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran s nuclear program is one of the most important topics and issues in Iran and at the international level. Since being introduced, this program has been criticized and somehow rejected by Western countries and mainly by the U.S. These countries claim that Iran may want to access nuclear weapons; but the Islamic Republic of Iran believes that all of her nuclear activities are peaceful and within the framework of the International Atomic Energy Agency obligations. Using content analysis method and covering three years (1385-1383), this article assesses highlighting news of Iran s nuclear energy in VOA and BBC Persian websites with regard to gate keeping concept and agenda setting theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BBC
  • VOA
  • Gatekeeping
  • Agenda Setting؛ Irans nuclear program