مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

ادبیات رشته مدیریت رسانه در سال‌های گذشته، تمرکز بر مدیریت سازمانی بوده است و وجه رسانه‌‌ای آن، در پردازش و هدایت پیام در محیط ارتباطی، مغفول مانده است. در عمل هم، ناکارآمدی طیف گسترده سازمان‌های رسانه‌ای با تغییرات گسترده اجتماعی ما را به بازتعریف ساختار و کارکرد نوین برای این سازمان‌ها وا می‌دارد. از سویی کارکردهای نامطلوب رسانه‌های موجود، منجر به شکل‌گیری روندهایی نامطلوب شده است که نویسندگان مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌ها و مستندات موجود و تحلیل ادبیات حوزه رسانه به مستندسازی این روندها اهتمام داشته‌اند تا بتوانند گفتمان حوزه رسانه را صورت‌بندی کنند و با طراحی یک راهبرد ارتباطی منسجم، به‌منزله یک نقشه جامع راه، شرایط جایگزینی ساختار فعلی را درگفتمانی تازه تدارک ببینند. با این راهبرد، در این مقاله یک نگرش مدیریتی کلان در حوزه رسانه بازتعریف می‌کنیم و در قالب یک پژوهش گفتمانی با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با مستندسازی پارادایم‌های گفتمان حاکم بر رسانه‌ها، فراروند های موجود، استخراج و یک راهبرد فرهنگ ارتباطات رسانه‌ای برای گذار از شرایط موجود و نقش‌آفرینی موثر و متوازن رسانه‌ها در تغییرات فرهنگی و اجتماعی، معرفی می‌کنیم. بر اساس عناصر این فضای گفتمانی، نقش‌هایی را در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و زبانی برای رسانه‌ها رصد کرده و با تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی رسانه‌ها، ملاحظات مدیریتی را برای استمرار این نقش‌آفرینی پیشنهاد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Management: Passing from organizational management to communication culture strategy

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Hossein Mostaghimi 2
چکیده [English]

In this paper, we pinpoint to media institutions which have traditionally, organizational structure. This structure makes the acquisition for organizational management which doesn t cover the socio-cultural functions of media. We notify these malfunctions by trend study & criticize these media trends for proper substitutes. We analyze the factors of media discourse as the materials of a scientific disciplinary whose output indicates the dimensions of a new discourse. This deduction promote the elements of a strategic plan (: media communication culture) to meet new needs. According to this new era, we trace three major functions: cultural reproduction, social computation & linguistic distillation roles for media. We propose a package of cultural & managerial regards to stabilize these roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational management
  • Media Management
  • Media communication culture
  • trend study