گونه شناسی نبردهای اطلاعاتی و جنگ های سایبری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تدوین این مقاله، پرداختن به مفاهیم اساسی موجود برای درک مفهوم نبرد اطلاعاتی است. استفاده از اطلاعات در نبردها امری جدید نیست و به گذشته‌های دور باز می‌گردد. با این وجود نبرد اطلاعاتی اصطلاح جدیدی است که پدیده‌ی موج سوم و محصول فرعی انقلاب رایانه‌ای است. در این مقاله پس از ارائه مقدمه‌ای در مورد نبرد اطلاعاتی، تاریخچه نبرد در جهان و مفهوم و تعاریف نبرد اطلاعاتی تبیین و پس از آن به سطوح و راهکارهای مورد استفاده در نبرد اطلاعاتی اشاره می گردد. در انتها، پس از معرفی انواع ابزارهای مورد استفاده در این نوع نبرد، راهبردهای مقابله با آن ذکر می‌شود. نبرد اطلاعاتی محدود به کاربردهای سیاسی، نظامی و امنیتی نیست و در سطوح فردی و گروهی نیز شاهد وقوع آن هستیم؛ بنابراین آگاهی نسبت به این نوع از نبرد در سطح فردی، سازمانی و ملی می‌تواند امکان پیشگیری و مقابله با آن را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها