امکان‌سنجی استفاده از روش تأمین‌مالی‌جمعی تولیدات ‌نمایشی سازمان صداوسیما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

2 دکتری ارتباطات، مدیر گروه علوم‌نوین‌رسانه دانشکده‌ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

تأمین‌مالی تولیدات ‌رسانه‌ای، یکی از مسائل مهم در سازمان صداوسیما و از طرف­ دیگر، محدودیّت در روش‌های فعلی تأمین‌مالی همیشه یک مشکل جدی برای این سازمان بوده است.  یکی از روش‌های جدید تأمین‌مالی در دنیا تأمین‌مالی‌جمعی­ا‌ست.  تأمین‌مالی‌جمعی این ایده را مطرح می‌کند که برای ساخت یک محصول الزاماً نیاز نیست به دنبال سرمایه‌گذاران بزرگ بود؛ می‌توان سرمایه‌های کوچک اما متعدد را برای تحقّق آن جذب کرد.  در این پژوهش؛ به‌دنبال آن بودیم که آیا می‌توان از این روش نوین و مشهور جهانی در تأمین‌مالی تولیدات ‌نمایشی سازمان صداوسیما نیز بهره برد یا خیر؟  برای این‌منظور؛ روش دلفی انتخاب و در مرحله­ ی اول با 20 کارشناس مصاحبه انجام‌شد؛ بعد از تحلیل و تقلیل داده‌های این مرحله، 52 گویه منحصربه‌فرد به‌دست آوردیم.  در راند دوم و سوم که به‌صورت پرسشنامه ­ی ایمیلی انجام‌شد؛ به ترتیب 18 و 15 نفر از اعضای پنل دلفی حضور داشتند و در انتها به 34 گویه در قالب 12 دسته رسیدیم؛ ازاین بین 5 دسته جزو ظرفیت‌ها و 7 دسته، جزو موانع تحقّق این مدل بود.
آنتن گسترده­ ی صداوسیما، آشنایی مردم با مدل‌های اقتصادی مشابه، شبکه ­ی توزیع وسیع، ازجمله مهم‌ترین ظرفیت‌های اشاره‌شده؛ عدم شفاف‌سازی، ترس مدیران از اثرگذاری مردم در فرهنگ و نیاز مالی بالا در تولیدات نمایشی، ازجمله مهم‌ترین موانع اشاره‌شده برای تحقّق مدل تأمین‌مالی‌جمعی برای تولیدات نمایشی سازمان صداوسیما بود.  درنهایت: باتوجه به گویه‌های به‌دست‌آمده، می‌توان گفت که صداوسیما می‌تواند از تأمین‌مالی‌جمعی بهره­ ببرد؛ اما مقدمه­ ی این بهره‌برداری تغییراتی در رویکردها، سازوکارها و ساختارها را می‌طلبد که در بخش نتیجه‌گیری به‌عنوان پیشنهاد‌های کاربردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability to evaluate the use of the method of financing, collective production, representation of the Radio and Television Organization

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • bashir hoseini 2
  • Saber Noori Moheb 3
1 IRIBU
2 PhD in Communication, Director of the Department of Media Science, School of Communication and Media, Radio and Television University
3 Media Management MA., IRIB University