کاوش کیفی ادراک دانشجویان بلوچ از بازنمایی هویّت بلوچ‌ها در رسانه‌های جمعی؛ مورد مطالعه: دانشجویان بلوچ تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کاوش کیفی ادراک دانشجویان بلوچ تحصیلات تکمیلی، ازبازنمایی هویّت بلوچ‌ها در رسانه‌های جمعی: (صدا و سیما، سینما، شبکه­ ی استانی و شبکه‌های اجتماعی مجازی) در میان دانشجویان بلوچ در دانشگاه‌های دولتی انجام شده ­است.  در این تحقیق، از نظریه­ ی زمینه‌ای استفاده شده­است.  مشارکت‌کنندگان تحقیق، دانشجویان بلوچ مقطع ارشد و دکترای دانشگاه‌های دولتی بوده‌اند.  داده‌ها از طریق مصاحبه ­ی عمیق به­ دست آمده­ است.  مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری در خصوص مقولات مختلف مورد مصاحبه، ادامه پیدا کردند.  تحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.  نتیجه تحلیل داده‌ها، دستیابی به شش مقوله ­ی محوری و یک مقوله­ ی هسته بوده ­است.  مقولات محوری عبارت‌اند از: بازنمایی غیرواقعی و منفی از هویّت بلوچ‌ها در صدا و سیما، شبکه ­ی استانی و بازنمایی غیرواقعی از هویّت بلوچ‌ها، مدیریت ایدئولوژیک و سیاسی و غیریت ­سازی از هویّت بلوچ‌ها، کلیشه ­سازی رسانه‌ای و نگاه منفی سایر مردم ایران به هویّت بلوچ‌ها، برساخت منش منفی در مورد هویّت بلوچ‌ها در فیلم‌های سینمایی و فضای مجازی و بازنمایی واقع‌گرایانه از هویّت بلوچ‌ها.  مقوله ­ی هسته نیز عبارت است از: بازنمایی منفی و کلیشه ­سازی هویّتی منفی از بلوچ‌ها در صدا و سیما و سینمای داخلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Exploration of Representation of the Balochi Identity in Mass Media; Case Study: Baloch Graduate Students

نویسندگان [English]

  • Abdollatif Karevani 1
  • Esfandiyar ghafarinasab 2
1 sociology, faculty of social science, Shiraz university
2 Associate Professor of sociology, Shiraz University