مطالعه‌ای درباره رضایت شغلی در میان روزنامه‌نگاران افغان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرات

چکیده

این تحقیق به­ دلیل دستیابی به میزان و عوامل کاهش رضایت شغلی روزنامه‌نگاران افغان انجام‌شده است.  هرزبرگ از عوامل نگه‌دارنده و انگیزشی به‌عنوان دو گروه عوامل تأثیرگذار در رضایت شغلی نام‌برده است و بروفی چگونگی دستیابی به انتظارات و امید‌های کارمندان را عامل رضایت یا نارضایتی شغلی می‌داند؛  این تحقیق با تکیه‌بر نظریات هرزبرگ و بروفی انجام‌شده است.  رویکرد این تحقیق ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است طوری که در مرحله‌ی اول با استفاده از پرسشنامه­ی آنلاین، میزان رضایت شغلی روزنامه‌نگاران افغان را به­ دست آوردیم و در مرحله­ ی بعد با استفاده از مصاحبه‌های عمقی عوامل کاهش رضایت شغلی نزد ژورنالیستان افغان را جستجو کردیم.  نتایج رویکرد کمی این تحقیق نشان می‌دهد که اکثریت خبرنگاران افغان از شغل خود رضایت کامل ندارند و یافته‌های کیفی این تحقیق نشان می‌دهند که نارضایتی ژورنالیستان افغان، مبتنی بر نظریات هرزبرگ، محصول عواملی ازجمله: حقوق کم، تهدیدهای امنیتی، تبعیض جنسیتی، نبود آزادی حرفه‌ای، ناپایداری منزلت اجتماعی، نبود زمینه‌های انکشافی، نبود مصونیت شغلی و دسترسی کم به اطلاعات است که در درجه‌های مختلف شدّت روی نارضایتی‌ آن‌ها تأثیرگذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on job satisfaction among Afghan journalists

نویسندگان [English]

  • Adela Kabiri
  • Bashir Ahmad Behrawan
Herat University