مطالعه‌ای درباره رضایت شغلی در میان روزنامه‌نگاران افغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرات

چکیده

این تحقیق به­ دلیل دستیابی به میزان و عوامل کاهش رضایت شغلی روزنامه‌نگاران افغان انجام‌شده است.  هرزبرگ از عوامل نگه‌دارنده و انگیزشی به‌عنوان دو گروه عوامل تأثیرگذار در رضایت شغلی نام‌برده است و بروفی چگونگی دستیابی به انتظارات و امید‌های کارمندان را عامل رضایت یا نارضایتی شغلی می‌داند؛  این تحقیق با تکیه‌بر نظریات هرزبرگ و بروفی انجام‌شده است.  رویکرد این تحقیق ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است طوری که در مرحله‌ی اول با استفاده از پرسشنامه­ی آنلاین، میزان رضایت شغلی روزنامه‌نگاران افغان را به­ دست آوردیم و در مرحله­ ی بعد با استفاده از مصاحبه‌های عمقی عوامل کاهش رضایت شغلی نزد ژورنالیستان افغان را جستجو کردیم.  نتایج رویکرد کمی این تحقیق نشان می‌دهد که اکثریت خبرنگاران افغان از شغل خود رضایت کامل ندارند و یافته‌های کیفی این تحقیق نشان می‌دهند که نارضایتی ژورنالیستان افغان، مبتنی بر نظریات هرزبرگ، محصول عواملی ازجمله: حقوق کم، تهدیدهای امنیتی، تبعیض جنسیتی، نبود آزادی حرفه‌ای، ناپایداری منزلت اجتماعی، نبود زمینه‌های انکشافی، نبود مصونیت شغلی و دسترسی کم به اطلاعات است که در درجه‌های مختلف شدّت روی نارضایتی‌ آن‌ها تأثیرگذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Rate and Factors Affecting Journalists' Job Satisfaction Decrease in Afghan Media

نویسندگان [English]

  • Adela Kabiri
  • Bashir Ahmad Behrawan
Herat University
چکیده [English]


This study was conducted to determine the extent and causes of job satisfaction downturn among Afghan journalists.
Herzberg's motivation-hygiene theory and dual-factor theory
Frederick Herzberg presents the dual-factor theory, considering motivation and hygiene as two groups of factors affecting job satisfaction, and explains how employees' expectations and hopes are met by job satisfaction or dissatisfaction. This research is based on Herzberg’s theories. The approach adopted in the present research is a combination of quantitative and qualitative methods. In the first phase, using an online questionnaire, we obtained the job satisfaction of Afghan journalists. And then we conducted in-depth interviews with Afghan journalists regarding the factors behind job satisfaction. The results show that the majority of Afghan journalists are not fully satisfied with their jobs and this dissatisfaction is the product of factors that, according to Herzberg's theory, have influenced the dissatisfaction of Afghan journalists to varying degrees.
As a result, we found a group of factors that respondents described as factors affecting their job dissatisfaction. These factors included: low salaries and low rates, lack of job security, illegal interference by media officials in professional practices, failure to enforce the media law and labor law, lack of individual development programs in the workplace, security threats, instability of social status, low access to information, and gender-based behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Herzberg's Dual-Factor Theory
  • Afghan Journalists