معرفی و نقد کتابِ «گسیختگی: بحران لیبرال دموکراسی»

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آخرین کتاب کاستلز، «گسیختگی: بحران لیبرال دموکراسی»، سی و دومین اثر او و اولین کتابی است که به زبان مادری خود یعنی اسپانیایی نوشته است. این کتاب که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و ترجمه‌ی آن نیز در ایران در سال ۱۴۰۰ به وسیله‌ی نشر «اگر» به چاپ رسیده است، تلاشی در راستای معنا کردنِ سناریوی سیاسی سال‌های اخیر در برخی مناطق جهان است؛ سناریویی که از نظر نویسنده، فروپاشیِ تدریجی یک مدل سیاسی نمایندگی و حکومت، پیرنگِ آن و گسستِ رابطه‌ی بین حاکمان و حکومت شوندگان، گزاره‌ی مرکزی آن است. «گسیختگی» همچنین بر فقدان اعتماد به نهادهای سیاسی و در مرکز آن­ها، دولت‌ها تمرکز دارد. این کتاب که برخلاف تألیفاتِ معمولاً حجیمِ کاستلز تنها ۱۳۶ صفحه دارد را از منظری می‌توان نوعی پاورقیِ بلند برای آثار قبلی او تلقی کرد. این یکی از معدود مواردی است که کاستلز از پر کردنِ کتاب با جداول آماری و انواع داده‌ها اجتناب می­ورزد. در عوض، او پیوندهای دسترسی به اینگونه اطلاعات مانند ارزیابی‌های مربوط به اعتماد سیاسی و اقتصادی، اعتماد به دولت‌ها، نیات رأی دهی و سایر موارد را به عنوان داده‌های پشتیبان در وبسایتِ مؤسسه‌ی نشر آثارش قرار داده و آدرس پایگاه آن را نیز در بخش انتهایی کتاب ارائه کرده است تا مسیر خوانش کتاب برای مخاطبانِ اثر، هموارتر و روان‌تر باشد. در مجموع گسیختگی را می‌توان پاسخی برای نیاز به کوتاه­سازی فاصله‌ی میان گرند تئوری و شهروندان، به ویژه شهروندانی که نیاز به مشارکت در پیامدهای سیاسی جامعه‌ی شبکه‌ای دارند، دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review, Manuel Castells's "Rupture: the crisis of liberal democracy"

نویسنده [English]

  • Seyed Milad Mousavi Haghshenas
Department of Communication. Faculty of Social Sciences. University of Tehran. Ale-Ahmad Avenue Ave. Tehran. Iran
چکیده [English]

Castells' latest book, "Rupture: The Crisis of Liberal Democracy", is his 32nd book and his first book that has been published in his native language, Spanish. This book was published in 2018 and its translation was published in Iran by Egar publications in 1400. This book is an attempt to understand the political scenario of recent years in some parts of the world, according to the author, this scenario is the gradual collapse of a political model of representation and governance, its main plot, and the breakdown of the relationship between the rulers and the people who are being ruled  is its central proposition. The Rupture also focuses on the lack of trust in political institutions and governments. This book, which has only 146 pages, unlike the usually voluminous works of Castells, can be considered a kind of long footnote to his previous works.
This book is one of the few cases where Castells avoids filling the book with statistical tables and types of data.  Instead, he has placed links to access such information, such as assessments of political and economic trust, trust in governments, voting intentions, and other items as supporting data on the website of publications of his works, and the website address is at the end of the book to make reading the book easy and fluent for the audience. In general, the Rupture can be seen as an answer to the need to shorten the distance between grand theory and citizens, especially citizens who need to participate in the political consequences of the network society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuel Castells
  • Rupture
  • the crisis of liberal democracy
  • Network society