نویسنده = علیرضا دهقان
مطالعه‌ای اکتشافی درباره پدیده شکلک خشم در میان کاربران ایرانیِ فیس بوک

دوره 9، شماره 2، مهر 1393

علیرضا دهقان؛ سهیل رضانژاد؛ مونا شعبان کاسه‌گر


ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی


تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1386

علیرضا دهقان؛ هوشنگ نایبی؛ سعید معیدفر