کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تأثیر کیفیت وبگاه و سرمایه اجتماعی بر هم‌آفرینی و نوآوری: با توجه‌ به نقش اشتراک دانش

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-177

علی محمدی؛ فاطمه محمدی؛ الهام کامیابی