کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
تعداد مقالات: 4
2. تصویر و اسطوره: تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر روی جلد مجله ی عامه‌پسند چلچراغ

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394

احسان آقابابایی؛ رحمان ویسی؛ مرضیه عسکری


3. تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم های سه گانه "اخراجی ها"

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392

اعظم راودراد؛ آیدا حسینی فر


4. ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی