کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 7
2. بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی موردی فیلم «هویت»

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-188

عبدالله بیچرانلو؛ محمدحسن هاشم خانلو


3. هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-227

عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی


4. بازنماییِ اخبار؛ تبیینی شناخت‌شناسانه

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 228-253

مرتضی مردیها


5. تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392

محمد فرجی ها؛ بهاره همت پور


7. ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی