کلیدواژه‌ها = بازنمایی
هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 207-227

10.22059/gmj.2019.70867

عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی


تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها

دوره 8، شماره 1، تیر 1392

محمد فرجی ها؛ بهاره همت پور


ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی