کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 6
1. جرم‌انگاری رسانه‌ای: رمزگذاری و رمزگشایی مستند شوک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393

فرهاد الله‌وردی؛ محمد فرجیها


2. فرا تحلیل مطالعات ورزش و رسانه: ارزیابی ده مقاله و پایان‌نامه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391

مهدی آقا‌پور؛ ساجده زارع‌پور


3. مطالعه رابطه بین ابعاد مختلف استفاده از اینترنت و احساس تجربه شده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390

مجید موحد؛ روح الله مظفری؛ محبوبه کاووسی


4. زبان جوانی در رادیو

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1390

آزاده شمسی