کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل تفاوت زنان و مردان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 112-132

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد


ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

سفر سلیمان؛ فریبرز خسروی؛ زهرا حداد


تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها

دوره 8، شماره 1، تیر 1392

محمد فرجی ها؛ بهاره همت پور