نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابایی، عزیزالله مطالعه عوامل موثر بر استفاده جوانان از اینترنت: تحلیلی بر نتایج یک پیمایش در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1387]

ا

 • افخمی، حسین صرفه جویی آب در کتاب‌های درسی مدارس [دوره 3، شماره 2، 1387]
 • الوندی، نغمه ضرورت بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1387]

ب

 • باستانی، سوسن تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگهای فارسی [دوره 3، شماره 2، 1387]
 • باقری، سهیلا مطالعه عوامل موثر بر استفاده جوانان از اینترنت: تحلیلی بر نتایج یک پیمایش در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1387]
 • بال، میکی وقت کشی: نمایش احساسات/ بازداری از نمایش احساسات [دوره 3، شماره 2، 1387]

پ

 • پرکل، دان سواد کپی ‏کردن و چسباندن ، نقش سواد و رفتار‏های مربوط به آن در ایجاد شرح حال در سایت ”فضای من“ [دوره 3، شماره 1، 1387]
 • پرورش، شیوا سنجش میزان آگاهی و استفاده جوانان شهر تهران از خدمات تجارت الکترونیک [دوره 3، شماره 2، 1387]
 • پیروز، بابک ارزیابی وضعیت بنگاههای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران [دوره 3، شماره 2، 1387]

ج

 • جلالی، داریوش مطالعه عوامل موثر بر استفاده جوانان از اینترنت: تحلیلی بر نتایج یک پیمایش در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1387]

ح

د

 • دانش، فرشید تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس [دوره 3، شماره 1، 1387]

ر

ز

 • زاهدی، راضیه مطالعه‌ی گرایش‌های پژوهشی مجلات علمی تخصصی گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1387]
 • زکی، محمدعلی مطالعه‌ی گرایش‌های پژوهشی مجلات علمی تخصصی گردشگری [دوره 3، شماره 1، 1387]

س

 • سروی زرگر، محمد تعامل فرهنگی در موسیقی عامه‌پسند ایرانی و غربی [دوره 3، شماره 1، 1387]

ش

ع

 • علاء الدینی، پویا ارزیابی وضعیت بنگاههای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران [دوره 3، شماره 2، 1387]

غ

 • غفاری نسب، اسفندیار تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس [دوره 3، شماره 1، 1387]

ف

 • فرمهینی، مریم تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگهای فارسی [دوره 3، شماره 2، 1387]

ل

 • لهسایی زاده، عبدالعلی تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس [دوره 3، شماره 1، 1387]

م

 • میرحسینی، مریم کج‌روی‌های اینترنتی؛ لزوم نظارت و محدود کردن دسترسی به اطلاعات [دوره 3، شماره 1، 1387]
 • میرزایی سروکلایی، رحمت ضرورت بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 1، 1387]
 • مقدس، علی اصغر تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس [دوره 3، شماره 1، 1387]