تأثیر انتخاب‌های مخاطبان بر تحولات کالبدی معماری معاصر ایران تحت فضای رسانه‌ای

دوره 16، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-27

10.22059/gmj.2022.339689.1251

ملیحه جاویدمهر؛ سید رحمان اقبالی؛ حسن ذوالفقارزاده


تصویر و اسطوره: تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر روی جلد مجله ی عامه‌پسند چلچراغ

دوره 10، شماره 1، فروردین 1394

احسان آقابابایی؛ رحمان ویسی؛ مرضیه عسکری


نقش معماری در باورپذیری بازی های رایانه ای

دوره 12، شماره 1، فروردین 1396

سید یحیی اسلامی؛ محمد گرامی


طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

سید حبیب الله میرغفوری؛ مهدی حاتمی منش؛ سید علی محمد بنی فاطمه


جرم‌انگاری رسانه‌ای: رمزگذاری و رمزگشایی مستند شوک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393

فرهاد الله‌وردی؛ محمد فرجیها


روزنامه‌نگاری تعاملی: ارزیابی وب‌سایتهای خبری ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1393

سوسن باستانی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی


تمدن و امپراطوری جهانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1386

سینا اسکندری؛ مجید تهرانیان


تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، مهر 1386

رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی


وبلاگ ایرانی به مثابه رسانه جایگزین و شهروندی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388

مهری بهار؛ علی حاجی محمدی