تعداد مقالات: 207

28. طراحی الگوی عملیاتی جمع‌سپاری پایش برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-46

محمد قلی میناوند؛ سیاوش صلواتیان؛ میلاد شیران


30. مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42

آلبرت بغزیان؛ محمد حقیقی؛ منصور امینی لاری؛ عبدالرضا قهرمانی


33. بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی موردی فیلم «هویت»

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-188

عبدالله بیچرانلو؛ محمدحسن هاشم خانلو


36. تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392

محمد فرجی ها؛ بهاره همت پور


37. نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

مسعود غلامعلی لواسانی؛ آرش آذرنییاد؛ پریا مهمان پذیر؛ حمید رضائیان


38. روایت‌گری در سریال طنز شب‌های برره: کنش زبانی در فضای محدودیت‌های گفتمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1393

نادر امیری؛ محمد فاضلی؛ اعظم عبادی


39. مطالعه عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای جهانی در صنعت رسانه‌ کشور

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

احتشام رشیدی؛ طهمورث حسنقلی پور


41. تغییرات نقش زن در سینمای ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

اعظم راودراد؛ مسعود زندی


43. ریاضیات در ارتباطات اقناعی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

فیلیپ یافه


45. صرفه جویی آب در کتاب‌های درسی مدارس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

حسین افخمی


46. ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی


47. فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه‏ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

یحیی کمالی پور؛ سید محمد قره باغ